Eerlijke reviews over websites, webshops & bedrijven

Wissel.nl review & ervaringen

Wissel.nl
Ga naar Wissel.nl

Onze expert over Wissel.nl:

Laatst bijgewerkt: 12 november 2020

Op Wissel.nl koop en verkoop je ongebruikte cadeaubonnen. Zo belanden ze niet ongebruikt achterin de kast of koop je valuta voor een webshop, terwijl je er zelf minder geld voor neerlegt. We zochten voor je uit of Wissel.nl een goede partij is om zaken mee te doen of dat er toch alternatieve methoden voor je zijn. Ook keken we naar de soorten cadeaubonnen die je hier koopt en of er iets leuks tussenzit voor iedereen. Is Wissel.nl de ideale oplossing voor jou?

Waarom kies je voor Wissel.nl?
 • Ontvang je geld snel
 • Mogelijkheid om geld te krijgen, maar ook valuta van andere webshops
 • Ontvang meer valuta dan dat je betaalt
 • Zeer klantvriendelijk
Ga naar Wissel.nl

Wat is Wissel.nl? In het kort

Wissel.nl is het online platform waarop jij je cadeaubonnen inwisselt voor geld. Stel je hebt een iTunes giftcard cadeau gekregen om muziek of apps te kopen, maar je maakt zelf gebruik van Spotify? Grote kans dat de cadeaubon ergens in een lade belandt en nooit gebruikt wordt. Zonde van het cadeau en de verlopen saldo op de cadeaubon. Wissel.nl koopt deze cadeaubonnen van jou op, vaak tegen een iets lager tarief dan wat er op de kaart staat. Zo heb jij gewoon keiharde knaken in je hand die je overal kunt gebruiken, terwijl iemand anders straks jouw cadeaubon gebruikt. Ook koop je zelf cadeaubonnen op Wissel.nl, vaak met meer saldo dan dat je betaalt. Deze cadeaubonnen dienen vaak wel op korte termijn gebruikt te worden.


Is Wissel.nl betrouwbaar?

Wissel.nl wordt door gebruikers van het platform als zeer betrouwbaar ervaren. Je kiest ervoor of je je cadeaubon uit laat betalen in geld, of in Bol.com, Zalando of Wehkamp tegoed. Betalingen worden 7 dagen per week aangeboden tussen 09.00 – 22.00 ( in het weekend 1 keer per dag). Ongeacht welke bank je hebt, bankbetalingen worden direct aan je bijgeschreven tussen deze tijdstippen. In gevallen van vertragen ontvang je je geld maximaal in 2 werkdagen op je rekening. Dit wordt ook zo ervaren door vrijwel alle gebruikers van het platform, waardoor je dus vrijuit je cadeaubonnen kunt verzilveren voor geld bij Wissel.nl.


Hoe werkt het inwisselen van cadeaubonnen?

Heb je nog één of meerdere cadeaubonnen thuisliggen waar je niks mee gaat doen en klinkt Wissel.nl als muziek in je oren? Wil je natuurlijk graag weten hoe je daar gebruik van kunt maken. Wij zochten het alvast voor je uit, zodat jij dat niet meer hoeft te doen. Het proces is gelukkig niet heel moeilijk!

Op de website ga je naar ‘cadeaubonnen inwisselen’ en selecteer je de instantie waarvan je een cadeaubon hebt liggen. Dat gaat van VVV bonnen tot iTunes kaarten, maar ook minder bekende kaarten als Kelly Fashion of Lush. De waslijst aan cadeaubonnen is erg groot. Nadat je de instantie hebt geselecteerd, voer je het bedrag in dat er op de bon staat. Vervolgens laat je je naam en mailadres achter, waarna je een bod per mail ontvangt.

Geboden bedragen

Per webshop varieert het bedrag dat de webshop aan je biedt. Op de ene webshop is je geld meer waard dan de ander. Zo ontvingen we op €25,- tegoed voor de Albert Heijn een bod van €20,- cash, €22,22 Wehkamp tegoed of €21,28 op Bol.com of Zalando. Voor €25,- tegoed van de Blokker ontvingen we een bod van €18,75 cash, €20,83 Wehkamp tegoed of €19,95 tegoed op Bol.com of Zalando. Oordeel voor jezelf of je het bod aantrekkelijk genoeg vindt.

Er zijn ook biedingen die soms erg laag zijn. Zo ontvang je op een Dagje Uit Cadeaukaart van €25,- een aanbod van €10,- cash, €11,11 Wehkamp tegoed of €10,64 tegoed op Bol.com of Zalando.

Na je akkoord

Als jij het bod wat je van Wissel.nl ontvangt acceptabel vind, dan ga je akkoord met het bod. Heb je digitale bonnen? Dan kan je die direct online inwisselen tegen de gewenste valuta. Inwisselen doe je door er foto’s van te maken en mee te sturen. Gaat het om papieren bonnen, zoals oude VVV bonnen of Boekenbonnen? Dan dien je die op te sturen naar het wisselkantoor van Wissel.nl. Zodra zij de bon(nen) hebben ontvangen, ontvang jij het geld op je rekening óf de valuta in andere cadeaubonnen.

Hoe snel krijg ik uitbetaald?

In het geval van online inwisselen, ontvang je het geld razendsnel. Elke doordeweekse dag worden er meerdere transacties aan de bank doorgegeven door Wissel.nl. In het weekend is dat slechts 1 per dag. Zo ontvang je het geld dus vrijwel direct op je bankrekening en maximaal binnen twee werkdagen volgens de webshop.

Vertrouw je dit toch niet helemaal? Wissel.nl heet je van harte welkom op hun eigen kantoor aan de Kokermolen 11 in Houten (op afspraak). Daar ben je op werkdagen tussen 9.00 – 16.30 welkom om al je cadeaubonnen zelf fysiek in te wisselen. Maken ze direct voor je neus het verschuldigde bedrag aan je over.

Voorwaarden verkoop cadeaubonnen aan Wissel.nl

In principe regel je de verkoop van je cadeaubonnen aan Wissel.nl vlekkeloos. Toch zijn er wel een paar voorwaarden waaraan je dient te voldoen. Gelukkig heeft Wissel.nl daarvan een duidelijke opsomming gemaakt, zodat je op voorhand weet waar je aan toe bent. Dit zijn de voorwaarden die zij hanteren:

 • Online gekochte cadeaukaarten hebben allen een kraslaag over de veiligheidscode. Wissel.nl neemt enkel kaarten aan waar deze kraslaag nog overheen zit
 • Boxen van Momento, Bongo en GiftforYou neemt Wissel.nl alleen aan in een ongeopende originele verpakking
 • Bon van Spotify, Google Play of iTunes verkopen aan Wissel.nl? Dan dien je ook de kassabon met het serienummer van de kaart en activatiedatum door te geven.
 • In overleg zijn er uitzonderingen mogelijk op bovengenoemde punten
 • Jouw naam verschijnt niet bij de verkoop op Wissel.nl. Dit gebeurt allemaal in naam van Wissel.nl
 • Ga je akkoord met een voorstel van Wissel.nl? Dan mag je de kaarten naar ze opsturen (digitaal of fysiek)
 • De meeste voorstellen zijn maximaal 7 dagen geldig
 • Binnen 5 dagen na akkoord dien je de kaarten op te sturen
 • Bij ontvangst van jouw kaart(en), controleert Wissel.nl deze altijd. De controle gaat over de werking, tegoed, geldigheidsdatum en andere vastgestelde voorwaarden
 • Bij het geven van een akkoord, verklaar je dat je kaarten voldoen aan de gestelde eisen
 • Het opsturen van de kaarten is je eigen verantwoordelijkheid
 • Alles in orde? Ontvang je van Wissel.nl zo spoedig mogelijk het verschuldigde bedrag op je bankrekening
 • Voldoen je opgestuurde kaart(en) niet aan de gestelde eisen? Ontvang je deze kaarten weer terug. Eventuele extra kosten zijn voor jouw rekening
 • Heb je klachten? Dien deze in bij Wissel Nederland BV, een Nederlands bedrijf met een overeenkomst onder Nederlands recht

Welke cadeaukaarten kan ik inwisselen?

Op Wissel.nl vind je ontzettend veel verschillende soorten cadeaukaarten. Van bioscopen tot webshops en van reguliere VVV-bonnen tot muziekdiensten. Nergens staat exact weergegeven hoeveel soorten cadeaukaarten je kunt inwisselen, maar we kunnen wel een idee opmaken. Op Wissel.nl vind je namelijk een pagina met daarop ‘saldocheckers’. Dit zijn links naar pagina’s waarop je het saldo van je huidige cadeaukaart kunt controleren. In totaal vind je hier 203 verschillende saldocheckers, waardoor er dus minimaal 203 verschillende cadeaubonnen zijn. De kans is groter dat jouw kaart er wél tussenzit, dan niet.


Hoe werkt kopen van cadeaubonnen bij Wissel.nl?

Naast het inwisselen van jouw ongebruikte cadeaubonnen op Wissel.nl, koop je zelf ook eenvoudig nieuwe cadeaubonnen. Ook dat zijn ‘tweedehands’ cadeaubonnen, welke van anderen afkomstig zijn. Daarop ontvang je ook een korting ten opzichte van het bedrag dat je ontvangt op de bon zelf.

Hoe gaat dit proces?

Het kopen van cadeaubonnen bij Wissel.nl gaat ook erg eenvoudig. Je klikt in het menu op ‘Shop’, selecteert de gewenste cadeaubon en rekent af. Per cadeaubon zie je al tot hoeveel % korting je ontvangt voor een dergelijke cadeaubon. Dat varieert van 5% tot soms wel 50% meer waarde dan normaal. Per cadeaubon zie je ook exact hoelang deze nog geldig is. Dit varieert van enkele dagen tot enkele maanden. Het aanbod verschilt dagelijks, afhankelijk van wat er door Wissel.nl wordt ingekocht. Op de website staat verder niet weergegeven op welke methoden je kunt afrekenen, maar grote kans dat dit in ieder geval via iDeal is.

Waarom zijn deze bonnen goedkoper?

Er zijn verschillende redenen waarom je een cadeaubon vaak goedkoper koopt, dan de valuta die je erop vindt. De allereerste reden is vaak dat mensen die de bon aan Wissel.nl verkopen een nog wat lager bedrag ontvangen. Zo pakt Wissel.nl alsnog snel wat winst en verkopen ze cadeaubonnen sneller dan tegen een regulier tarief. Jij als eindgebruiker boekt daar de meeste profijt van.

Een tweede reden is de houdbaarheid van de cadeaubonnen. Sommige dagen dienen al binnen enkele dagen gebruikt te worden. Ook zijn er bonnen die enkele weken of zelfs maanden houdbaar zijn. Per bon die je koopt staat exact weergegeven tot wanneer je die kunt gebruiken. Lees dat dus goed door.

Voorwaarden aankoop cadeaubonnen op Wissel.nl

Zowel voor de verkoop, als de aankoop van cadeaubonnen kan bij Wissel.nl terecht. Mocht je van plan zijn om een cadeaubon te kopen, zitten daar ook een paar voorwaarden aan verbonden. Dit zijn er iets minder dan bij de verkoop, maar lees je desalniettemin goed in:

 • Bij Wissel koop je cadeaukaarten, waardebonnen etc.
 • Deze koop je direct bij Wissel.nl en niet van anderen
 • Alle cadeaukaarten zijn zorgvuldig gecontroleerd door Wissel.nl
 • Een gekochte kaart op Wissel.nl moet werken. Niet het geval? Contacteer ze direct
 • Cadeaukaarten betaald? Dan stuurt Wissel.nl deze direct naar je op. Vaak gaat dit om digitale kaarten die je in je mailbox ontvangt
 • Het verwerken van opgestuurde fysieke kaarten duurt langer. Meestal is dat binnen 2 werkdagen verzonden
 • Heb je klachten? Dien deze in bij Wissel Nederland BV, een Nederlands bedrijf met een overeenkomst onder Nederlands recht

Welke cadeaukaarten kan ik kopen?

Zoals aangegeven verkoop je ruim 200 bonnen probleemloos aan Wissel.nl. Zodra je bonnen gaat kopen, bestaat het aanbod vaak uit een stuk minder instanties. Dat komt omdat Wissel.nl lang niet elke dag van iedere shop een cadeaubon kan aanbieden. Daarnaast vind je bij de ene instantie soms maar één cadeaubon te koop staan, waar dat bij een andere dan wel 20 zijn. Daarin maakt Wissel.nl dan ook gebruik van een op = op principe. Het aanbod is zeer zeker niet karig. Op het moment van schrijven kunnen we namelijk cadeaubonnen kopen van 72 verschillende instanties. Dat kunnen er morgen zo 10 meer of minder zijn.


Hoe kan ik mijn saldo checken op Wissel.nl?

Zelf nog verdwaalde cadeaubonnen liggen, maar je hebt werkelijk geen idee hoeveel geld hier nog op staat? Dan wil je dat graag even online controleren. Op Wissel.nl vind je een aparte pagina met saldocheckers. Daar vind je een waslijst met ruim 200 verschillende saldocheckers. Zodra je er een aanklikt, word je automatisch omgeleid naar de pagina van die instantie. Vervolgens voer je daar het kaartnummer van je bon in, waarna je precies ziet of en hoeveel saldo er nog op staat.


Klantenservice

Voor vragen en advies hoop je altijd dat er een expert voor je klaar zit die je verder op weg kan helpen. Bij Wissel.nl zijn er ook enkele verschillende mogelijkheden om in contact te komen. Hier staan ze op een rijtje.

FAQ

Op Wissel.nl vind je antwoorden op ontzettend veel vragen in de FAQ. Heel veel informatie wordt op voorhand al uitgelegd, omdat de meeste vragen al eens zijn gesteld. Grote kans dat jij het antwoord dat je zoekt daar ook wel vindt. Mocht dat niet het geval zijn, dan hoef je alsnog niet te treuren. Er zijn meerdere manieren om daadwerkelijk in contact te komen met een medewerker.

Bellen

De snelste manier om iemand van Wissel.nl te spreken is door even te bellen. Dat kan op werkdagen van 9.00 – 16.30 op het telefoonnummer: 030 2270662. Dan zit er iemand aan de andere kant iemand van de klantenservice voor je klaar. Op alle andere momenten kan je altijd nog gebruik maken van:

Contactformulier

Op de contactpagina van Wissel.nl vind je een contactformulier. Daar laat je je naam, mailadres, telefoonnummer en vraag achter. Vervolgens ontvang je een gepaste reactie van een medewerker op je vraag. Er staat niet weergegeven hoe lang het duurt voordat je antwoord krijgt.

Fysiek bezoek

Geen zin in gedoe op afstand? Wissel.nl heet je ook van harte welkom op hun fysieke locatie. Zoals eerder aangegeven vind je deze aan de Kokermolen 11 in Houten. Op werkdagen ben je ook welkom tussen 9.00 – 16.30. Wel hebben ze het liefste dat je op voorhand even een afspraak maakt. Wel zo netjes.

Ruilen of retourneren

Voordat je een aankoop doet op Wissel.nl adviseren we je wel om zeker te zijn van je zaak. Je koopt namelijk al tweedehands cadeaubonnen. Het retourbeleid van de website is vrij duidelijk: eenmaal gekochte cadeaukaarten zijn namelijk niet meer retour te sturen. Eenmaal gekocht en ontvangen is de aankoop dus 100% bindend.


Conclusie

Al met al is Wissel.nl de ideale plek om jouw ongebruikte cadeaukaarten om te zetten in geld of valuta voor andere webshops. Zodoende krijgen deze ongebruikte bonnen alsnog een tweede leven en belanden ze niet ongebruikt in de lade. Ook vind je hier talloze tweedehands cadeaubonnen terug, waarvoor je vaak minder betaalt dan dat je aan waarde terugkrijgt. Daarnaast is de shop snel met het uitbetalen aan jou, zodat je relatief snel weer bezig kunt met andere zaken. Gebruikmaken van Wissel.nl kent enkel maar winnaars.


Plus & minpunten

Pluspunten:
 • Ontvang je geld snel
 • Mogelijkheid om geld te krijgen, maar ook valuta van andere webshops
 • Ontvang meer valuta dan dat je betaalt
 • Zeer klantvriendelijk
Minpunten:
 • Sommige cadeaubonnen zijn erg weinig geld waard
 • Geen retourmogelijkheden
Ga naar Wissel.nl
foto auteur Lars Meijer
Deze review is geschreven door Lars Meijer

Lars houdt van schrijven. Kruipt graag in het hoofd van een ander en zet dat inlevingsvermogen om in woorden. Geef hem een leeg, wit document en hij vult 'm met content waar de lezer blij van wordt. Meer informatie? Bekijk Lurz.nl

Ervaringen Wissel.nl

Ervaring geschreven door SanderZZ
12 november 2020
altijd checken

Ik check altijd even wissel.nl voordat ik ergens iets koop. Het is makkelijk besparen, als je de beslissing om iets te kopen toch al hebt gemaakt. Het fijne is dat sommige andere acties niet in combinatie met elkaar gebruikt mogen worden, maar de cadeaubonnen van wissel.nl kun je ook gewoon gebruiken met producten die al behoorlijk zijn afgeprijsd.

Ervaring inzenden

 • Minimaal 110 karakters
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Beoordeling Wissel.nl

Website www.wissel.nl
Sterren
Ervaringen
80% aanbevolen, 1 ervaring(en)
Deel je ervaring »
Ga naar Wissel.nl
© ReviewGo.nl 2020 | Onderdeel van Dik.nl | Dik B.V. | KvK 74390708 | Hanzeplein 11, 8017 JD Zwolle | Privacy statement